Skip to content

Doelstelling voor 2017…

De fietstoerclub Wenters (FTC Wenters) is in 1982 opgericht. Deze fietsclub in Winterswijk biedt een gemeenschappelijke basis voor het beoefenen van de fietsport voor toerfietsers en mountainbikers. Door de indeling van de twee disciplines in verschillende groepen naar snelheid is het voor zowel de beginnende als meer ervaren fietser mogelijk in groepsverband de fietssport te bedrijven.

Vanaf 16 jaar kunnen inwoners van Winterswijk en directe omgeving lid worden van deze sociale vereniging.

FTC Wenters heeft leden uit alle geledingen van de samenleving. De drijvende kracht achter de vereniging zijn de leden zelf. Vele leden zetten zich een of meerdere malen per jaar in om evenementen te organiseren of om het clubgebouw te onderhouden.

Het fietsen gebeurt zowel doordeweeks als op de zondagen. Doordeweeks worden er vanaf april tot oktober trainingsritten gehouden welke naargelang het intreden van de duisternis varieren in afstanden en tijd. Op zondagen worden verschillende tochten m.b.v. GPS verreden of worden toertochten, georganiseerd door naburige verenigingen, aangedaan. De mountainbikers zullen daarnaast ook enkele vaste mountainbikeparcours bezoeken. In de periode van oktober tot maart kan er getraind worden op spinningbikes onder begeleiding van een spinningcoach of wordt er bij droog weer met goede verlichting een vast parcours afgelegd over de verharde weg. Rond pinksterren gaan de verschillende fietsgroepen een lang weekend weg naar het buitenland om daar te genieten van een andere fietsomgeving.

FTC Wenters organiseert jaarlijks vier evenementen waar elke fietsliefhebber aan kan deelnemen. Dit betreffen twee toerfietstochten in het voorjaar en zomer alsmede twee mountainbiketochten in de herfst en winter.

Het FTC Wenters lid kenmerkt zich door zijn sociale inborst, het gezamenlijk fietsen en het napraten onder het genot van een drankje staan daarbij centraal. Het principe samen uit samen thuis is een ongeschreven regel welke onverkort van toepassing is binnen de gelederen. Een FTC Wenters lid is een extravert persoon die met een glimlach op zijn gezicht naar hartelust over zijn ervaringen bij FTC Wenters weet te vertellen en daarbij anderen enthousiast weet te maken. Nieuwe leden zijn vaak ook mensen die via via enthousiast gemaakt zijn voor deze vereniging, graag de fietsport bedrijven of  een nieuwe sportieve invulling van hun leven hebben gevonden door leeftijd of het oplopen van blijvende blessure(s).

Het bestuur heeft als doel gesteld om:

Het fietsplezier van de leden en sponsoren te blijven borgen door:

 • Het organiseren van de terugkerende race en MTB tijdritten, een evenement welke samen met TC Kotten wordt georganiseert voor leden van deze 2 verenigingen. Deze tijdritten met een knippoog draait vooral om de gezelligheid.
 • Het organiseren van een nieuwjaarsreceptie en jaarlijkse gezinsdag voor leden, partners en kinderen;
 • Het jaarlijks organiseren van een sponsordag /avond
 • Leden met een buitengewone clubinspanning in het zonnetje te zetten
 • Het bezoeken van fietsgeralteerde evenementen, toertochten en cyclo’s
 • Het ledenaantal gelijk te houden door blijvend leden te werven middels opstapdagen

De kwaliteit v.d. club in materieel opzicht te continueren door:

 • elke 4 a 5 jaar een nieuw fietstenue te ontwikkelen met medewerking van sponsoren en leveranciers;
 • het clubgebouw blijvend te verbeteren en onderhouden naar de wens van de leden;
 • De club een verzorgde uitstraling te geven door uniforme hantering van beelmerk FTC Wenters en sponsoren
 • De club financieel stabiel te houden door een financiele meerjarenplanning te hanteren en daar het sponsorbeleid op af te stemmen;

De club positief voor het voetlicht te brengen binnen en buiten Winterswijk door:

 • Activiteiten te verrichten die zorgen voor veiliger fietsgedrag of beleving door andere weggebruikers; Hierbij valt te denken aan trainingen, campagnes rondom gebruik helm en bel, gedragsregels te hanteren en uit te dragen;
 • De media met enige regelmaat te benaderen voor PR, niet alleen gerelateerd en toertochten maar ook aan veiligheidscampagnes.
 • De samenwerking te zoeken met omliggende verengingen voor de organisatie van evenementen / campagnes
 • Het goed onderhouden van de mountainbike faciliteiten op de Winterswijkse berg.
Back To Top