Ga naar hoofdinhoud

Aan de leden van de FTC Wenters

Volgens het huishoudelijk reglement van onze club zijn alle leden verplicht om minimaal 1x per jaar hun medewerking te verlenen bij een evenement.
Bij deze indeling hebben wij gekeken naar voorgaande jaren, dus de mensen zoveel mogelijk bij hetzelfde evenement te laten. Leden die niet worden genoemd, hebben andere functies (inschrijving, bar etc.). Oftewel, iedereen doet mee.
Genoemde indeling is algemeen voor het evenement ; op een later tijdstip hoor je of je uitzetter, controleur of stempelpost bent. Mocht je nu al weten dat je op de genoemde dag(en) verhinderd bent, neem dan contact op (liefst per mail) met de coördinator. Aansluitend zul je worden ingedeeld bij een andere tocht. Zelf met een ander ruilen mag, maar dan moet dit ook aan de betreffende coördinatoren worden doorgegeven!

Ongetwijfeld zullen sommige leden ook nog worden gevraagd om te helpen bij andere tochten; vaker helpen mag uiteraard.
Let er echter wel op dat het evenement waarbij je bent ingedeeld altijd voorrang moet hebben!

Back To Top