Ga naar hoofdinhoud

Uw privacy

FTC Wenters is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop FTC Wenters persoonsgegevens verwerkt van haar leden en bezoekers van onze website.

 

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt FTC Wenters zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van haar leden is het bestuur, en in het bijzonder de secretaris van de club.

 

Wanneer u lid wordt van onze vereniging geeft u middels het inschrijfformulier een aantal persoonlijke gegevens door.
Deze gegevens worden door ons ingevuld in de ledenadministratie welke op het intranet van NTFU is ondergebracht in een beveiligde omgeving. (zie onderstaande quote van artikel 4 van de NTFU verwerkersovereenkomst)

NTFU verwerkersovereenkomst artikel 4: aard en doel van de verwerking

a. De volgende persoonsgegevens worden door NTFU verwerkt:

– Naam; – Naam en telefoonnummer voor noodgevallen (lCE);
– geslacht; – lidmaatschapsnummer betrokkene;
– geboortedatum; – lidmaatschapsnummer vereniging – adres; – (mobiele)telefoonnummer; – e-mailadres;
– land;
– provincie;
– overige door de Vereniging naar eigen inzicht aangeleverde persoonsgegevens;

b. Het doel van de verwerking is:

– het faciliteren van de ledenadministratie van de Vereniging;
– het aanmaken van een Scan&Go pas en lidmaatschapsnummer ten behoeve van de betrokkenen;
– het verlenen van toegang tot de webshop van NTFU;
– het verzenden aan de betrokkenen van door NTFU uitgegeven magazines per post;
– het verzenden van mailingen met betrekking tot informatie over fietssport en daaraan gerelateerde evenementen, waarbij de betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven;
– het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen die een toertocht of gelijksoortig wielerevenement organiseren waarvoor de betrokkenen zich inschrijven met gebruikmaking van de van NTFU ontvangen Scan&Go pas en/of het individuele lidmaatschapsnummer (al dan niet via Scan&Go);
– het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de Vereniging aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar maken op internet van de Vereniging door het publiceren van de namen en/of e-mailadressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de volgende websites: www.ntfu.nl en

www.fietssport.nl;

– het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een schade-incident aanmeldt;
– het op initiatief van de betrokkenen aanmaken van een profiel op www.fietssport.nl;
– het opnemen van contact met de Vereniging of de betrokkenen in verband met het lidmaatschap van NTFU;
– het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden.

Uw  gegevens worden tevens opgeslagen in het beveiligde digitale archief van onze vereniging.

Van uw gegevens zullen wij uw email-adres gebruiken om u te informeren over de gang van zaken binnen onze vereniging, en uw bankgegevens voor de automatische contributie-afschrijving.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

FTC Wenters laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.
Van partijen waarmee wij gegevens delen hebben wij een verwerkingsovereenkomst in ons bezit.

Social Media.

FTC Wenters heeft een facebookpagina en een twitteraccount. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. FTC Wenters behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, FTC Wenters (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. FTC Wenters is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen via info@ftcwenters.nl

Gebruik van cookies

De FTC Wenters website maakt gebruik van cookies.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren en voor sociale media.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Functionele cookies
Via onze website wordt de standaard WordPress cookie geplaatst voor een goede werking van de site. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel.

Statistieken cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie verwijzen we naar het privacystatement van Google.

Tracking cookie(s)
Via onze website wordt een cookie geplaatst voor een tracking dienst die gebruikt wordt om bezoekersgedrag in kaart te brengen waaronder welke pagina je hebt bezocht en bekeken. Daarmee proberen we de gebruiksvriendelijkheid van onze site en onze dienstverlening te verbeteren.

Sociale deelknoppen
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees je in de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Website van FTC Wenters en andere websites

Op de websites van FTC Wenters treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. FTC Wenters kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

FTC Wenters via info@ftcwenters.nl

 

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in één van onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

Wijzigingen

FTC Wenters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien FTC Wenters een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop FTC Wenters uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in de nieuwsbrief.

 

Winterswijk, 24-05-2018

 

Back To Top